Chanarin Dorfman Syndroom

  • Autosomaal Recessief
  • ABHD-5 gen
  • Stapeling van vetten: triglycerinden
  • Ichthyosis en andere klachten

Betekenis van de naam en mate van voorkomen

Chanarin en Dorfman zijn twee wetenschappers die het ziektebeeld in de medische literatuur hebben beschreven. Beiden beschreven zij halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw een verzameling van medische klachten met daarbij een ichthyosiform beeld. Chanarin Dorfman is een zeer zeldzame aandoening. In studies wordt genoemd dat er in 2009 42 mensen deze diagnose hadden gekregen, wereldwijd.

Oorzaak

Chanarin Dorfman Syndroom is een zeer zeldzame aandoening, waarbij vetten in het lichaam stapelen, omdat ze niet goed kunnen worden afgebroken. Deze vetten stapelen zich op in de huid, maar ook in andere delen van het lichaam zoals de oren, ogen, spieren, lever en andere organen. Door de stapeling van vetten in de huid ontstaat Ichthyosis. Chanarin Dorfman Syndroom is autosomaal recessief erfelijk, wanneer beide ouders drager zijn van een defect gen hebben zij 25% kans op een kind met de aandoening, bij iedere zwangerschap. De aandoening is bij ouders die drager zijn niet zichtbaar, zij hebben een normale huid. Bij deze aandoening is er een fout in het ABHD5-gen. Door deze fout worden vetten niet goed afgebroken, een bepaald stofje wat daarvoor nodig is ontbreekt. De vetten, triglyceriden, stapelen zich op op verschillende plekken in het lichaam.

Symptomen

Bepaalde vetten, triglyceriden, stapelen zich op op verschillende plekken in het lichaam. De stapeling van vetten zorgt er in de huid voor dat de verhoorning niet goed verloopt. Daardoor ontstaat een rode en visschubachtige huid, Ichthyosis. Soms wordt het kindje in een strak vlies geboren, dit noemt men een collodion. Daarna zie je de verhoorning vooral terug in de plooien van de huid, zoals in de knieholte en aan de binnenkant van de elleboog. Omdat de stapeling van vetten zich in het gehele lichaam voordoet, ontstaan er allerlei klachten. Er kan sprake zijn van een vergrote lever, van vertroebeling van de ooglens, van problemen met de coördinatie, verlies van het gehoor, spierzwakte en een mentale achterstand. Door deze verscheidenheid aan problemen zal er een team van specialisten betrokken zijn bij de behandeling. De ernst van het ziektebeeld is per persoon verschillend. Soms is alleen de huid aangedaan, soms is er sprake van meerdere symptomen tegelijk.

Behandeling

Een team van specialisten is betrokken bij de behandeling. Samen met de huidarts wordt de ichthyosis behandeld. De aandoening kent een veelheid van problemen, die diverse medische specialismen betreffen.

Kom in contact

De aandoening is zeer zeldzaam, er hebben zich nog geen patiënten bij de vereniging gemeld. Mogelijkerwijs kunnen deze mensen zich aansluiten bij een netwerk van een andere zeldzame vorm van Ichthyosis.

Print deze pagina

Altijd op de hoogte blijven

Weten waar onze vereniging zich mee bezig houdt en tegelijk het laatste medische nieuws over Ichthyosis in de gaten houden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.