Informatie voor externe partijen

Afschrift akte van statutenwijziging

(Onze statuten zijn opgemaakt en na ledenraadpleging  gewijzigd ten behoeve van ANBI-status)

Adres en contactgegevens:

Vereniging voor Ichthyosis Netwerken

Kennemerland 98

9405 LL Assen

Telefoon: 0650453453

Mail: info@ichthyosisnetwerken.nl

Financieel:

Bankrekening: NL74ABNA0415597862

Inschrijving Kamer van Koophandel: 64745805, opgericht op 10 december 2015

RSIN: 855814202

Beloningsbeleid is vastgelegd in het declaratieprotocol:

Declaratieprotocol logopapier 15 februari 2022

Bestuursleden en vrijwilligers kunnen onkosten declareren en bestuur kan besluiten vrijwilligersvergoedingen toe te kennen volgens declaratieprotocol.

Verslag van uitgeoefende activiteiten, inclusief staat van baten en lasten:

Jaarverslag-2022-definitief

Beleid, activiteiten en geldstomen:

Beleid en activiteiten 2023

De Vereniging voor Ichtyosis Netwerken ontvangt lidmaatschapsgelden en donaties. Ook krijgt zij instellingssubsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vereniging besteedt haar inkomsten zoals beschreven in het plan beleid en activiteiten. Administratie van de vereniging wordt , onder toeziend oog van de penningmeester, gedaan door QS10

Altijd op de hoogte blijven

Weten waar onze vereniging zich mee bezig houdt en tegelijk het laatste medische nieuws over Ichthyosis in de gaten houden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.