Op deze website vind je informatie over de vereniging en informatie per aandoening.

Patiënten kunnen zich aansluiten bij hun eigen netwerk. Het geheel van netwerken vormt de vereniging. Wij hebben gekozen voor een fijnafstemming naar netwerken, omdat de diverse vormen van Ichthyosis zowel gelijkenissen hebben als verschillend zijn. Iedere aandoening verdient een eigen plek. Iedere patiënt verdient een eigen groep. Samen zijn we sterk!

EVENEMENT - 8 april 2017

Ichthyosis: ontmoeten, delen en verbinden

Op 8 april 2017 organiseert de Vereniging voor Ichthyosis Netwerken samen met organisatiebureau NIQUELL en belevingstheater ‘Van Straat tot Laan’ een dag voor leden en donateurs. De dag staat in het teken van ONTMOETEN, DELEN EN VERBINDEN. Maak kennis met lotgenoten en medisch adviseurs en doe mee aan de workshops! Binnenkort staat het aanmeldformulier online.

ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Vereniging voor Ichthyosis Netwerken is door de Belastingdienst aangemerkt als Algmeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in, dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de Vennootschaps- en Inkomstenbelasting. Ook hoeft de Vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen als schenkingen en erfenissen worden gebruikt voor algemeen nut.

Nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Lid worden

Kom in contact met lotgenoten door lid te worden van een netwerk binnen de Vereniging van Ichthyosis Netwerken.

  • Contact met lotgenoten met een soortgelijke aandoening
  • Gebruik maken van verenigde kennis
  • Slechts € 25,- per jaar

Netwerkbeheerders gezocht

Per aandoening wordt een netwerk opgericht en zoeken mensen die de taak van netwerkbeheerder op zich willen nemen voor een specifieke aandoening. Je bent dan een aanspreekpunt voor mensen die met lotgenoten in verbinding willen komen.

  • Neem contact op en wij lichten u ook graag uw voordelen toe