Op deze website vind je informatie over de vereniging en informatie per aandoening.

Patiënten kunnen zich aansluiten bij hun eigen netwerk. Het geheel van netwerken vormt de vereniging. Wij hebben gekozen voor een fijnafstemming naar netwerken, omdat de diverse vormen van Ichthyosis zowel gelijkenissen hebben als verschillend zijn. Iedere aandoening verdient een eigen plek. Iedere patiënt verdient een eigen groep. Samen zijn we sterk!

Netwerkendag

Kom jij naar onze Netwerkendag op 22 september in Eindhoven?

We zien je graag en hebben je weer een hoop te bieden. Leuke mensen, nieuwe gezichten, oude bekenden.

Deze keer komen we bijeen in Igluu Eindhoven, aan de Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven. Deze locatie ligt vlakbij Station Eindhoven. Je kunt met korting gebruik maken van parkeergarages Mathildelaan en De Witte Dame.

Teken de petitie

Het Zorginstituut Nederland heeft aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd om haar zalven met Ureum niet meer te vergoeden vanuit de basisverzekering. De zalf zelf betalen geeft een kostenpost van duizenden euro’s op jaarbasis.

Helpt u lotgenoten met Ichthyosis met uw handtekening? En deelt u deze petitie, zodat we nog meer steun en handtekeningen krijgen? Namens het bestuur en de leden van de Vereniging voor Ichthyosis Netwerken hartelijk dank voor uw steun.

ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Vereniging voor Ichthyosis Netwerken is door de Belastingdienst aangemerkt als Algmeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in, dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de Vennootschaps- en Inkomstenbelasting. Ook hoeft de Vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen als schenkingen en erfenissen worden gebruikt voor algemeen nut.

Nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Lid worden

Kom in contact met lotgenoten door lid te worden van een netwerk binnen de Vereniging van Ichthyosis Netwerken.

  • Contact met lotgenoten met een soortgelijke aandoening
  • Gebruik maken van verenigde kennis
  • Slechts € 25,- per jaar

Netwerkbeheerders gezocht

Per aandoening wordt een netwerk opgericht en zoeken mensen die de taak van netwerkbeheerder op zich willen nemen voor een specifieke aandoening. Je bent dan een aanspreekpunt voor mensen die met lotgenoten in verbinding willen komen.

  • Neem contact op en wij lichten u ook graag uw voordelen toe