Geneeskundige hulp bij voetproblemen en ernstige ichthyosis

Zorgverzekering en Voetzorg 2024

Mensen met Ichthyosis of palmoplantaire keratodermie hebben te maken met een droge en
schilferende huid met verdikking van de hoornlaag. Dit kan tot ernstige eeltvorming en
voetproblemen leiden. Een goede voetverzorging en professionele voetzorg zijn dan nodig. Hoe staat
het met de vergoeding hiervan?

Dit hangt af van:
– De ernst van uw klachten en het risico op voetulcera (diepe huidwonden)
– Verwijzing door uw huisarts of specialist
– De betrokken zorgverlener (podotherapeut, medische pedicure of in diabetes/reuma
gespecialiseerde pedicure)
– Hoe u (aanvullend) verzekerd bent

Geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering

Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera recht op
geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. Eind 2023 wordt de laatste hand
gelegd aan een geactualiseerde Zorgmodule Preventie Voetulcera. Deze zal (grotendeels) dezelfde
uitgangspunten hebben als die voor diabetespatiënten. Niet de aandoening op zich, maar de ernst
van het risico is bepalend. Dit is afhankelijk van de inschatting door huisarts of specialist van een
aantal risicofactoren (Beschermende gevoeligheid, vaatlijden, lokaal verhoogde druk zoals
overmatige eeltvorming). Zij hanteren daarbij 4 risicocategorieën en 4 zorgpakketten. De
zorgpakketten verschillen naar betrokken zorgverleners: pedicure (medisch/specialisatie diabetes of
reuma) en podotherapeut; intensiteit betrokkenheid (eenmalig of onderdeel individueel
behandelplan). De basisverzekering vergoedt in alle vier de zorgpakketten de podotherapeut en de
pedicure in zorgpakket 2-3-4.
Hierbij gaat het dus om doorlopende geneeskundige voetzorg. De medisch pedicures verrichten hun bijdrage in samenwerking met de podotherapeut als onderdeel van het door de podotherapeut
opgesteld behandelplan.

Zie voor meer informatie:
Zorginstituut Nederland: preventieve voetzorg (zorgverzekering)
– Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten:
o Informatie voor verwijzers
o def-flowchartnvvp—zorgmodule-preventie-voetulcera-flowchart

Mensen met een wond of een huidprobleem aan de voet kunnen in sommige gevallen in aanmerking
komen voor verschillende hulpmiddelen:
Schoenvoorzieningen (verbandschoenen, allergeenvrije schoenen, orthopedische schoenen)
Verbandhulpmiddelen

Preventieve voetzorg valt onder het eigen risico, behalve als het onderdeel is van ketenzorg bij
diabetes. Schoenvoorzieningen en verbandhulpmiddelen vallen eveneens onder het eigen risico.
Allergeenvrije schoenen en orthopedische schoenen kennen een eigen bijdrage.

Niet-medische voetzorg en podotherapeutische hulpmiddelen
Als er bij minder of geen verhoogd risico voetproblemen zijn, kan reguliere podotherapeutische zorg verleend worden. Die maakt geen deel uit van de basisverzekering. Dat geldt ook voor voetzorg die
gericht is op het voorkomen van andere problemen dan voetulcera of amputaties. Niet-medische
voetzorg zoals het knippen van gezonde nagels en het weghalen van eelt om puur cosmetische of
verzorgende redenen is geen geneeskundige zorg en valt niet onder de basisverzekering. Mogelijk
biedt een aanvullende verzekering hiervoor een vergoeding.

Podotherapeutische hulpmiddelen (zoals steunzolen of een orthese/teenstukje) vallen eveneens niet
onder de vergoeding uit de basisverzekering voor geneeskundige voetzorg. De kosten voor deze
hulpmiddelen kunnen afhankelijk van hoe iemand verzekerd is wel gedeclareerd worden via de
aanvullende verzekering.

Wat betekent dit voor het kiezen van uw zorgverzekering 2024?

De voorgaande informatie is gebaseerd op de situatie eind 2023. De uitwerking van de zorgmodule
wordt bekend in 2024. Aangenomen wordt dat een deel van de mensen met Ichthyosis of
palmoplantaire keratodermie (nu al) gebruik kan maken van de geneeskundige preventieve voetzorg
die vergoed wordt uit de basisverzekering.

Voor mensen met een minder verhoogd risico op voetulcera/voetamputaties of iedereen die gebruik
wil maken van niet-medische voetzorg of podotherapeutische hulpmiddelen kan een aanvullende
verzekering mogelijk een vergoeding bieden. Het kan in ieder geval goed zijn na te gaan of dit voor u
interessant is (qua dekking en kosten). Zie daarvoor de informatie van Huid Nederland over het
kiezen van een verzekering die bij je past.

Verder bieden vergelijkingssites een eerste overzicht van mogelijke vergoedingen, zoals Zorgwijzer
die voor podotherapie en pedicure. Wij adviseren altijd verder te kijken dan alleen deze sites.

Tot slot:

De Vereniging voor Ichthyosis Netwerken komt in 2024 met een handreiking met meer uitgebreide
informatie over voetzorg voor mensen met Ichthyosis of palmoplantaire keratodermie: preventieve
geneeskundige zorg, zelfzorg, de relevante hulpverleners en de vergoedingen.

Altijd op de hoogte blijven

Weten waar onze vereniging zich mee bezig houdt en tegelijk het laatste medische nieuws over Ichthyosis in de gaten houden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.